Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Hier bent u:

Goed onderwijs, goed bestuur

Goed onderwijs, goed bestuur
Ons schoolbestuur is opgericht op 1 januari 2000 en heet officieel Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems. Om het makkelijker te maken, noemen we onszelf in de dagelijkse praktijk Schoolbestuur Lauwers en Eems.

Schoolbestuur en toezicht zijn bij ons functioneel gescheiden. We werken volgens
het one-tiermodel. Essentieel daarbij is dat de toeziende bestuursleden onafhankelijk van de directeur-bestuurders hun toezichthoudende functie uitoefenen. Met deze bestuurlijke structuur voldoet Lauwers en Eems aan de verplichting uit de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur”.

 
Het algemeen bestuur bestaat per 15 april 2017 uit:

Het dagelijks bestuur
Directeur-bestuurder VO (Voortgezet Onderwijs)
De heer drs. W. (Wolbert) van Wageningen
Directeur-bestuurder PO (Primair Onderwijs)         

De heer drs. A. (Aris) Fickweiler

De toeziende bestuursleden
De heer drs. H.G. (Harrie) Hoek, voorzitter
Mevrouw drs. E.M. (Esther) Rodenburg
Mevrouw J.J. (Jorinde) Kelder
De heer W.R. (Wim) Duursema RA
Vacature
 
Vergaderingen van het algemeen bestuur
De vergaderingen zijn in principe openbaar. Indien u een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich hiervoor aanmelden via secretariaatpo@lauwerseneems.nl.

De volgende vergaderingen vinden plaats op:
- donderdag 19 oktober 2017, aanvang 19.30 uur
- donderdag 23 november 2017, aanvang 19.30 uur 
- donderdag 14 december 2017, aanvang 18.00 uur (geannuleerd)
- dinsdag 13 februari 2018, aanvang 19.30 uur (geannuleerd)
- donderdag 26 april 2018, aanvang 18.00 uur
- dinsdag 15 mei 2018, aanvang 18.00 uur
- dinsdag 26 juni 2018, aanvang 18.00 uur
- donderdag 18 oktober 2018, aanvang 18.00 uur
- dinsdag 27 november 2018, aanvang 18.00 uur
 
PrintPagina printen